beyond-borders-logo-wit

Tips

Beyond Borders steunen?

Het Toekomstfestival voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) op 7 oktober was een groot succes! Voor deze groep is het werken aan een toekomstperspectief heel belangrijk. Voor onze activiteiten, zoals toekomsttrainingen voor AMA's en de volgende editie van het Toekomstfestival, kunnen we alle steun gebruiken. Van fondsen, bedrijven en particulieren. Wilt u ons steunen of met ons meedenken? Neem dan contact op met Liesbeth Devos: l.devos@beyondborders.nu.

donderdag, 08 oktober 2015 00:00

Toekomsttraining helpt zowel jongeren als mentoren

De toekomsttraining van Beyond Borders biedt zowel de jongeren als hun mentoren belangrijke 'eye-openers'. Dat blijkt uit de eerste reacties uit de opvanglocatie voor AMA's in Overberg, waar we in april begonnen met onze activiteiten. Voor een duurzaam effect bestaat de toekomsttraining niet alleen uit bijeenkomsten voor jongeren maar ook voor mentoren.

De jongeren krijgen voorlichting over hun rechten en plichten en gaan aan de slag met een toekomstplan. Door middel van speelse werkvormen ontdekken ze hun talenten en vergroten ze hun zelfvertrouwen. De bijeenkomsten voor de mentoren zijn gericht op hun eigen behoeften op het gebied van de begeleiding van de jongeren, bijvoorbeeld rond het versterken van wederzijds begrip. Door overdracht van kennis en methodes aan de mentoren levert de toekomsttraining ook op lange termijn een belangrijke bijdrage.

In de training krijgen de jongeren zo veel mogelijk voorlichting in hun eigen taal. De 'cultural mediators' van Beyond Borders, die de taal en cultuur van de jongeren kennen, maken dat mogelijk. Tijdens de training in Overberg worden maar liefst vijf talen gesproken: Arabisch, Dari, Urdu, Koerdisch en Nederlands.

vrijdag, 15 mei 2015 00:00

Kinderpostzegels steunt ontwikkeling AMA's

Kinderpostzegels, Skanfonds en de Commissie PIN steunen het komende jaar het toekomsttraject van Beyond Borders voor AMA's. Het project bestaat uit drie toekomsttrainingen, het Toekomstfestival en twee uitgaven van de voorlichtingskrant AMARAMA. De activiteiten zijn erop gericht om de jongeren te activeren en te informeren, zodat zij hun toekomstmogelijkheden kennen en benutten.

De toekomsttrainingen bestaan uit meerdere bijeenkomsten, waarin empowerment, beroepsoriëntatie en talentontwikkeling centraal staan. Inmiddels zijn we gestart met een training op de opvanglocatie voor AMA's in Overberg. Met de AMARAMA geven we jongeren op een toegankelijke wijze tips voor het vormgeven van hun toekomst. Het Toekomstfestival, dat in het najaar zal plaatsvinden, is een leuke en leerzame dag met onder meer masterclasses, muziek en inspirerende gasten.

Het bestuur en de medewerkers van Beyond Borders bedanken de fondsen van harte voor hun financiële steun!

zondag, 26 april 2015 00:00

Kies ons nieuwe logo

Beyond Borders is nu een zelfstandige stichting. Daarbij hoort een nieuw logo. Maar... welk? Breng je stem uit op www.facebook.com/beyondbordersnu.

zondag, 19 april 2015 00:00

Beyond Borders op eigen benen!

Beyond Borders is vanaf heden een zelfstandige stichting. Het initiatief zal zich blijven inzetten voor een beter toekomstperspectief voor AMA's en ex-AMA's, maar nu als onafhankelijke belangenorganisatie. We bieden jongeren complete toekomsttrajecten, gericht op het maken en uitvoeren van een positief en realistisch toekomstplan. Deze trajecten bestaan onder meer uit empowerment, beroepsoriëntatie en netwerkvergroting.

Beyond Borders begon in 2006 als project van SAMAH. Na een faillissement van deze organisatie in 2010 werden de activiteiten voortgezet als programma van Maatwerk bij Terugkeer. Inmiddels heeft Beyond Borders zich ontwikkeld tot een erkende organisatie met een breed aanbod, unieke expertise, waardevolle samenwerkingsverbanden en netwerken van enthousiaste vrijwilligers. Eén ding is altijd hetzelfde gebleven: het belang van de jongeren staat voorop. Door niet meer onder Maatwerk bij Terugkeer te vallen, denken we onze missie en visie nog beter te kunnen uitdragen.

Lees hier de vernieuwde missie en visie van Beyond Borders

woensdag, 15 april 2015 00:00

Website Beyond Borders in vijf talen beschikbaar

As-tu déjà des projets d'avenir? Vanaf vandaag is onze website beschikbaar in vijf talen. Naast Nederlands bieden we nu ook informatie op Engelse, Franse, Dari en Arabische versies van onze website. Zo hebben (ex-)AMA’s makkelijk toegang tot alle kennis die voor hen belangrijk en relevant is: wat moet je doen als je als AMA 18 jaar wordt? Hoe kan je in een moeilijke situatie het beste plannen maken voor een betere toekomst? Wat zijn je rechten als (ex-)AMA in Nederland? Klik op de vlaggetjes in het menu om de website in verschillende talen weer te geven!

Engels

Frans

Dari

Arabisch

woensdag, 06 augustus 2014 00:00

Social media training Afghanistan: vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

Beyond Borders organiseert niet alleen trainingen voor (ex-) AMA’s in Nederland, ook in het buitenland zetten we ons in voor de ontwikkeling van de doelgroep. Zo werd er afgelopen maand in Afghanistan een computer- en social media training aan jonge ex-AMA’s gegeven.

In deze training leerden de deelnemers over de vele functies van een computer, werden ze bekend gemaakt met de verschillende social media (Facebook, Twitter en Linkedin) en leerden ze hoe ze een CV en sollicitatie brief kunnen opstellen. “De kennis van computers en social media is erg laag onder de Afghaanse jongeren. Met deze training doen ze ervaring op, wat weer goed op hun CV staat”, vertelt Liesbeth Devos, projectcoördinator bij Beyond Borders. “Daarnaast zijn social media erg handig om hun netwerk te vergroten, wat zorgt voor meer kans op een baan.”

Facebook Bridges

Niet alleen voor de jongeren zijn deze trainingen handig, ook Beyond Borders levert het veel op. Via de Facebook bridges houdt Beyond Borders contact met de jongeren die zijn teruggekeerd. Ook kunnen (ex-) AMA’s in Nederland met al hun vragen bij de beheerder van de Facebookgroep terecht. “Het is een hele laagdrempelige manier om contact te houden met elkaar. We willen graag weten hoe het met iemand gaat na terugkeer”, vertelt Liesbeth. “Ook kunnen de jongeren op deze manier heel makkelijk met elkaar in contact komen. Hierdoor vergroten ze hun netwerk en kunnen ze om advies vragen.”

Nuttig

De training was een succes. Veel jongeren gaven aan dat ze het erg nuttig vonden en veel geleerd hebben. Ook zijn ze via deze training in contact gekomen met anderen die in een soortgelijke situatie zitten, waardoor ervaringen heel voorzichtig gedeeld konden worden. Na Afghanistan zijn er ook in Sierra Leone en Iraaks Koerdistan computer -en social media trainingen georganiseerd.

woensdag, 25 juni 2014 00:00

Samen perspectief creëren voor terugkerende AMA

Wat hebben alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) en ex-AMA's nodig voor een perspectiefvolle toekomst in hun land van herkomst? Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie Step Forwards op 15 mei, georganiseerd door Beyond Borders en Maatwerk bij Terugkeer. Vluchtelingenorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties kwamen samen om antwoorden te vinden.

Beyond Borders en Maatwerk bij Terugkeer vinden het belangrijk om terugkeer van jongeren zonder verblijfspapieren bespreekbaar te maken, om hen een alternatief te kunnen bieden voor de uitzichtloosheid van de illegaliteit. De terugkeer moet dan wel perspectiefvol zijn. Jongeren moeten op zijn minst beschikken over zelfvertrouwen, beroepsvaardigheden en een sociaal netwerk om de stap te kunnen zetten.

Brug te ver

Dat terugkeer perspectief kan hebben, bewijst Munkhbaatar uit Mongolië. Een mini-documentaire op de conferentie toont zijn verhaal. Tijdens de empowermenttraining van Beyond Borders ontdekte hij zijn talenten, maakte hij een ondernemingsplan en legde hij goede contacten. Hij keerde terug naar Mongolië, haalde zijn rijbewijs, vond een woning voor zichzelf en startte zijn eigen veevoerbedrijf. "Ik heb hier in zes maanden meer bereikt dan in drie jaar in Nederland", zegt hij in de film. "Dat zegt genoeg, toch?"

Voor veel andere AMA's en ex-AMA's is terugkeer echter nog een brug te ver. Bijvoorbeeld voor Mamed uit Guinée. "In de empowermenttraining herontdekte hij zijn droom om boer te worden", vertelt zijn coach Marieke Paalman in een interview met dagvoorzitter Wilma Roozenboom. "Ik regelde voor hem een leerplek bij een landbouwbedrijf. Daar heeft hij veel geleerd." In Nederland mag Mamed niet werken, dus maakte hij een plan om terug te gaan naar Guinée. "Maar hij wil zijn vrienden niet achterlaten", legt trainer Mark de Koning-Man van Beyond Borders uit. "En in Guinée kent hij niemand."

Mogelijkheden en obstakels

Ieder land is anders, dus verschillen ook per land de mogelijkheden en obstakels om een nieuw bestaan op te bouwen. Beyond Borders en Maatwerk bij Terugkeer deden onderzoek naar de condities in Guinée, Noord-Irak en Somalië. De resultaten worden op de conferentie gepresenteerd.

De obstakels lijken vooral groot in Guinée en Somalië. Politieke instabiliteit, een hoge jeugdwerkloosheid en een gebrek aan basisvoorzieningen als elektriciteit en stromend water, maken terugkeer naar Guinée niet bepaald aanlokkelijk. In Somalië zijn er andere risico's voor terugkerende AMA's en ex-AMA's, zoals uithuwelijking, meisjesbesnijdenis en verdachtmaking van terrorisme. In Noord-Irak kan met name de aanpassing aan het lokale onderwijs een probleem vormen.

Toch zijn er in deze landen ook mogelijkheden. Die blijken in grote lijnen overal hetzelfde. 'Voorbereiding' en 'familie' zijn de toverwoorden. Jongeren moeten zowel mentaal als praktisch klaar zijn voor hun terugkeer. Als zij bijvoorbeeld in Nederland een opleiding kunnen volgen die aansluit op de kansen op de arbeidsmarkt in het herkomstland, verbetert hun toekomstperspectief aanzienlijk. Belangrijk is daarnaast dat het contact met de familie wordt hersteld. De familieleden moeten bovendien kunnen accepteren dat hun kind terugkeert - zonder grote zak met geld.

Monitoring

Ook in de paneldiscussie met Lenie van Goor (Maatwerk bij Terugkeer), Tin Verstegen (Nidos, voogdij-instelling voor AMA's) en Karen Temmink (Dienst Terugkeer & Vertrek) wordt het belang van een goede voorbereiding benadrukt. "In de asielprocedure gaat de meeste tijd naar waarheidsvinding", aldus Verstegen. "Er zou meer aandacht moeten zijn voor wat iemand nodig heeft, hier of in het land van herkomst." Temmink sluit zich daarbij aan. "Activering van de jongeren is hard nodig."

Hoe goed de voorbereiding ook is, in het land van herkomst kan er nog veel misgaan. In de paneldiscussie gaat het daarom al snel over monitoring, een instrument om eventuele problemen te signaleren en op te lossen. De panelleden zijn het erover eens dat monitoring belangrijk is, maar wat is de beste methode? "Je moet families en organisaties in het land van herkomst erbij betrekken", meent Verstegen. "Dat moet dan wel structureel gefinancierd worden", voegt Van Goor daaraan toe. "Je kan niet stoppen met monitoring als de projectperiode is afgelopen."

Samenwerking

De conferentie trekt organisaties met uiteenlopende activiteiten voor de doelgroep. Van noodopvangorganisaties tot overheidsinstanties die het vertrek van ex-asielzoekers stimuleren. Van organisaties die terugkeerders een beroepscursus aanbieden tot gemeenten die verantwoordelijk zijn voor lokale basisvoorzieningen. Tijdens een informatiemarkt krijgen ze de mogelijkheid om met elkaar te netwerken en ideeën uit te wisselen.

De panelleden grijpen de gelegenheid aan om een andere belangrijke voorwaarde aan te stippen voor een beter perspectief voor AMA's en ex-AMA's: meer samenwerking tussen alle betrokken partijen. "We moeten met z'n allen aan tafel om te kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken", aldus Van Goor. De vele ontmoetingen op de conferentie hebben het ijs alvast gebroken.

Op de conferentie konden de bezoekers een kaartje invullen met de vraag 'Wat hebben (ex-)AMA's volgens jou nodig voor een perspectiefvolle toekomst in hun land van herkomst?' Een greep uit de opgegeven antwoorden: motivatie, zelfvertrouwen, zelfkennis, trots, empowerment, aandacht, liefde, informatie over de lokale situatie, veiligheid, adequate opvang, vaardigheden, een vakopleiding, scholing, ondersteuning van familie en vrienden, een duidelijk en realistisch plan, financiële ondersteuning, samenwerking tussen organisaties, begeleiding hier en daar, voldoende voorbereidingstijd, reisdocumenten, een open blik.

Bekijk de foto's van de conferentie op onze Facebook

Download hier het onderzoek over Guinée [pdf]

Download hier het onderzoek over Noord-Irak [pdf]

Download hier het onderzoek over Somalië [pdf]

Bekijk hier de mini-documentaire over Munkhbaatar

maandag, 23 juni 2014 00:00

Film 'Back': een nieuw leven in Mongolië

"Ik wil genieten van de rechten die ik heb." In 2013 besluit Munkbaatar (26) om terug te keren naar Mongolië. Terwijl hij de empowermenttrainingen volgt bij Beyond Borders realiseert hij zich wat hij met zijn toekomst wil doen. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen bedrijf, waarmee hij veevoer importeert. Na zes maanden terug in Mongolië heeft hij zijn papieren, zijn rijbewijs, een eigen huisje en zijn eigen onderneming. Bekijk 'Back', de video waarin Munkhbaatar vertelt over zijn ervaringen en zijn leven nu, hier.

De film is gemaakt door Marieke Rodenburg/Philming, in opdracht van Beyond Borders.

dinsdag, 17 juni 2014 00:00

Toekomstfestival groot succes

Lachen, dansen, ontdekken en leren. Het Toekomstfestival op 14 mei in Utrecht was een geweldige dag, die 150 AMA's en ex-AMA's uit de negatieve sleur van alledag heeft getrokken. We kunnen boeken volschrijven over alle masterclasses, optredens, motiverende woorden, ontmoetingen en informatie over toekomstmogelijkheden. Maar de foto's spreken voor zich, dachten wij zo.

Bekijk de foto's op onze Facebook.

maandag, 19 mei 2014 00:00
FaLang translation system by Faboba
Joomla SEF URLs by Artio