beyond-borders-logo-wit

Tips

Missie en visie

Missie

Stichting Beyond Borders is een onafhankelijke belangenorganisatie die zich inzet voor een beter toekomstperspectief voor AMA's en ex-AMA's ongeacht hun verblijfsstatus, zowel in Nederland als in de landen van herkomst. Wij ondersteunen, informeren en stimuleren de jongeren en betrokken instanties zodat de doelgroep zicht krijgt op een menswaardig bestaan waar ook ter wereld.

Visie

  • Beyond Borders beschouwt AMA’s en ex-AMA’s als krachtige en talentvolle jongeren die de kans moeten krijgen om tot bloei te komen.
  • Vanwege hun jeugdige leeftijd, de afwezigheid van ouders, een opgelopen onderwijsachterstand en gebrek aan ervaring met een ‘normaal’ bestaan, verdienen AMA’s en ex-AMA’s speciale aandacht ten opzichte van andere (ex-)asielzoekers.
  • Een goed toekomstperspectief voor AMA’s en ex-AMA’s kent volgens Beyond Borders vier essentiële voorwaarden die beïnvloedbaar zijn: 1) zelfvertrouwen, 2) (beroeps)vaardigheden, 3) een sterk sociaal netwerk en 4) kennis (bijvoorbeeld over de mogelijkheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen). Deze voorwaarden gelden zowel bij verblijf in Nederland als bij terugkeer naar het land van herkomst. Onze activiteiten richten zich op het verkrijgen en versterken van deze voorwaarden.
  • Beyond Borders laat AMA’s en ex-AMA’s volkomen vrij in hun toekomstkeuzes. Wij vergroten en verbeteren enkel hun toekomstmogelijkheden en maken deze voor hen inzichtelijk, zodat zij hun keuzes zelfstandig en weloverwogen kunnen maken.
  • Beyond Borders keert zich tegen restrictieve beleidsmaatregelen voor ongedocumenteerden (waaronder ex-AMA’s), zoals vreemdelingendetentie, strafbaarstelling van illegaliteit en gedwongen terugkeer. Deze maatregelen zijn inhumaan en dwarsbomen de voorwaarden voor een goed toekomstperspectief.
  • Beyond Borders streeft naar een optimale ontwikkeling van het toekomstperspectief van AMA’s, waardoor extra ondersteuning van ex-AMA’s in de toekomst overbodig wordt.
  • Beyond Borders werkt ‘evidence based’, waarbij projecten worden uitgevoerd op basis van kennis over de effectiviteit van toegepaste methodes.
  • Beyond Borders werkt graag samen met lokale en landelijke organisaties in het werkveld om kennis, kracht en netwerken te bundelen in het belang van de doelgroep.

Jaarplan

Download het Jaarplan 2015 van Stichting Beyond Borders hier.

FaLang translation system by Faboba
Joomla SEF URLs by Artio